v święto liczby pi
Znamy już wyniki konkursu artystycznego "Matematyczny świat" 2018!

Zwyciężczynią tegorocznej edycji konkursu jury jednogłośnie uznało Zuzannę Cyran z VII klasy PSP nr 4 w Radomsku. Oto, co Zuzanna pisze o swojej pracy, zatytułowanej "Pi na okrągło":

"Praca wykonana techniką quilling i sznurkiem z bibuły. Jej połowa przedstawia logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, logo wydziału mat. fiz. chem. i kwiatki. Druga połowa przedstawia planety i liczbę pi. Kula umieszczona jest na podstawce w kolorach flagi Katowic".

Dodamy tylko, że jury zastanawiało się, czy nad tak pracochłonnym dziełem Zuzanna spędziła cały rok!

Całe podium w tym roku zajęły dziewczęta, bowiem laureatką II nagrody została Magdalena Wolna z Przedszkola nr 73 im. m. Uszatka w Katowicach, natomiast trzecie miejsce przyznano Karolinie Nowak z klasy IV a w SP nr 32 w Chorzowie.

Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystego zakończenia Święta Liczby Pi - 14 marca 2018, o godzinie 14.30, w sali 227 Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 14).

Laureatkom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

KONKURS ARTYSTYCZNY "Matematyczny świat"
REGULAMIN 2018

Konkurs organizowany jest w ramach obchodów XI edycji Święta Pi, organizowanych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych. Uczestnicy konkursu mają za zadanie przesłać swoją pracę artystyczną, związaną tematycznie z matematyką. Technika dowolna: może to być np. plakat, zdjęcie, rzeźba (lub fotografia wykonanej rzeźby), samodzielnie napisana i skomponowana piosenka. Do dzieła należy dołączyć jego tytuł i krótki opis. Zwycięzcę wybierze jury.

Szczegółowy regulamin konkursu

(1) Konkurs „Matematyczny świat", zwany dalej konkursem, adresowany jest do uczniów szkół podstawowych.

(2) Organizatorem konkursu jest Koło Naukowe Matematyków Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dalej zwane organizatorem.

(3) Prace na konkurs można przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres: Koło Naukowe Matematyków Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 14/524, 40-007 Katowice, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres matematyczny.swiat@knm.katowice.pl.

(4) Nie ma limitu uczestników Konkursu. Organizator nie przeprowadza też wcześniejszych zapisów na Konkurs. Konkurs jest konkursem indywidualnym.

(5) Termin przesyłania prac to 5 marca 2018 (decyduje data dotarcia do organizatora). Przesłanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

(6) Zwycięzców wybierze podczas specjalnego posiedzenia jury konkursu.

(7) Ogłoszenie wyników nastąpi 10 marca 2018 przez stronę internetową www.swietopi.pl oraz www.knm.katowice.pl.

(8) Dla laureatów przewidziano drobne nagrody rzeczowe. Rozdanie nagród odbędzie się w terminie, który zostanie ogłoszony na oficjalnej stronie internetowej Święta Pi www.swietopi.pl.

(9) Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy matematyczny.swiat@knm.katowice.pl.

ostatnia aktualizacja: 16.03.2018