v święto liczby pi

Harmonogram: Instytut Nauki o Materiałach

3.14 - środa
10.00-10.45    wykład: dr hab. Małgorzata Karolus - Promieniowanie elekt...
10.45-11.30    wykład: dr inż. Sylwia Golba, dr Justyna Jurek-Suliga - Po...
11.30-12.00    pokaz: Nowoczesne techniki wytwarzania - obrabiarki CNC
11.45-12.30    warsztaty: dr Joanna Maszybrocka, dr inż. Michał Dworak -...
11.45-12.30    warsztaty: dr Mateusz Dulski - Być jak Sherlock
12.00-12.30    wykład: Dr Andrzej Swinariew - Zastosowanie nowoczesnych m...
12.00-12.30    pokaz: Nowoczesne techniki wytwarzania - obrabiarki CNC
12.00-12.30    pokaz: Zobaczyć niewidzialne
12.30-13.00    pokaz: Nowoczesne techniki wytwarzania - obrabiarki CNC
12.30-13.00    pokaz: Zobaczyć niewidzialne
12.30-13.00    pokaz: Materiały do zadań specjalnych
12.30-13.00    warsztaty: Pracownie dyfrakcji rentgenowskiej
12.45-13.15    warsztaty: Chemia to życie
12.45-13.30    warsztaty: dr Joanna Maszybrocka, dr inż. Michał Dworak -...
12.45-13.30    warsztaty: dr Mateusz Dulski - Być jak Sherlock
13.00-13.30    warsztaty: Zobaczyć niewidzialne
13.00-13.30    pokaz: Materiały do zadań specjalnych
13.00-13.30    warsztaty: Badania właściwości mechanicznych materiałów
13.00-13.30    warsztaty: Pracownie dyfrakcji rentgenowskiej
13.15-13.45    warsztaty: Chemia to życie
13.30-14.00    warsztaty: Zobaczyć niewidzialne
13.30-14.00    pokaz: Materiały do zadań specjalnych
13.30-14.00    warsztaty: Pracownie dyfrakcji rentgenowskiej
13.45-14.15    warsztaty: Chemia to życie
14.00-14.30    pokaz: Materiały do zadań specjalnych