wykład: mgr Mateusz Szymański - Czym jest jedynka dla geometrii?

15 marca, 11.45 - 12.15