wykład: mgr Mateusz Szymański - Czym jest jedynka dla geometrii?

14 marca, 12.30 - 13.00