warsztaty: Czy można opisać człowieka za pomocą funkcji? Problemy napotykane w trakcie analizy zmienności rytmu pracy serca na przykładzie wybranych modeli

14 marca, 11.30 - 12.30