pokaz: Ruch elektronów w polu elektrycznym i magnetycznym

14 marca, 13.30 - 14.00