pokaz: Ruch elektronów w polu elektrycznym i magnetycznym

14 marca, 12.00 - 12.30