wykład: dr Hanna Wojewódka - Co to jest losowość i czy można ją wzmacniać?

14 marca, 09.15 - 10.00