warsztaty: Pracownie dyfrakcji rentgenowskiej

14 marca, 13.00 - 13.30