pokaz: Obrazowanie mikro i nanostruktur za pomocą wiązki jonów bizmutu

14 marca, 11.30 - 12.00