wykład: Prof. dr hab. Marek Biesiada - Triumf Einsteina w królestwie słabych pól

14 marca, 11.30 - 12.00